Beperk nieuwbouwontwikkelingen in Breda en omgeving voor een krachtige binnenstad.
30-09-2019

Beperk nieuwbouwontwikkelingen in Breda en omgeving voor een krachtige binnenstad.

Beperk nieuwbouwontwikkelingen in Breda en omgeving voor een krachtige binnenstad.

In 2019 is de ruimtevraag op de winkelmarkt in de Nederlandse binnensteden aan het afnemen.

In het merendeel van de grote binnensteden is zowel het aantal nieuwe retailers als het aantal opgenomen vierkante meters winkelruimte gestagneerd. In 2016 en 2017 werden nog zeer hoge opnameniveaus gerealiseerd als gevolg van de grote verschuivingen die plaatsvonden na het faillissement van V&D. Na deze hoge opnamevolumes, vond in de afgelopen twaalf maanden een onontkoombare daling plaats. Door de daling van het opnamevolume komt het huidige niveau terug op dat van 2015, het structurele niveau lijkt daarmee bereikt te zijn.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen rapportage Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2019 van Dynamis.

Grootse nieuwbouw heeft averechts effect In verschillende steden wordt ingezet op het (ver) bouwen van winkelcentra aan de rand van de binnenstad.

Deze ontwikkelingen moeten meer consumenten naar het winkelgebied trekken, maar hebben een afname van de vraag naar winkelruimte in de oude binnenstad tot gevolg. Tijdens de (ver)bouw stellen retailers hun vestigingsbeslissing uit en na oplevering geven retailers vaak de voorkeur aan de vernieuwde locatie. In plaats van ontwikkelingen aan de rand van het centrum, moet het vastgoed in de bestaande hoofdstraten worden versterkt.


Meer Limburgse gemeenten in leegstands-top 10 Voor het tweede jaar op rij voert Rijswijk de ranglijst van gemeenten met de hoogste centrumleegstand aan.

In de binnenstad van deze Zuid-Hollandse gemeente staat ruim een op de vier winkels leeg. Door een grootschalige gebiedstransformatie moet veel overbodige winkelruimte verdwijnen uit Rijswijk, waardoor de leegstand in deze gemeente zal afnemen. In Limburgse gemeenten vormt de leegstandsproblematiek juist een steeds grotere uitdaging, Landgraaf, Kerkrade en Heerlen hebben de respectievelijke posities 2, 3 en 4 ingenomen.


Beperkt deel van de achtergelaten winkelpanden behoudt potentie.

Winkelleegstand lost niet vanzelf op, een op de drie aangeboden winkelpanden staat na twee jaar nog steeds te koop of te huur. Dit blijkt uit een analyse in 22 binnensteden met grote leegstandsproblemen. De panden die na twee jaar nog steeds leeg staan, hebben een sterk negatieve uitstraling op de complete binnenstad. Gemeenten moeten daarom ingrijpen op de panden die geconfronteerd worden met structurele leegstand, onder andere door middel van transformaties kan dit langdurig leegstaande vastgoed aangepakt worden.

Gemeenten moeten uitbreidingen winkelbestand expliciet uitsluiten.

Om toekomstige situaties van overaanbod te voorkomen is het noodzakelijk om uitbreidingen van het winkelbestand uit te sluiten. Uit een beleidsanalyse van de 22 onderzochte gemeenten blijkt de effectiviteit van deze maatregel. In driekwart van de gemeenten die niet eenduidig zijn over de mogelijkheden tot verruiming van het winkelbestand is de winkelleegstand verder toegenomen in de afgelopen twee jaar. Als dit wel expliciet van de hand is gewezen, is slechts in circa de helft van de gemeenten een stijging van de leegstand zichtbaar.

Klik op de afbeelding en bekijk de gehele rapportage, voor vragen zijn wij altijd bereikbaar | 076-5147454

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.