BLOG | Wanneer is de koop van een woning definitief?
12-09-2019

BLOG | Wanneer is de koop van een woning definitief?

BLOG | Wanneer is de koop van een woning definitief?

Wanneer is de koop van een woning definitief?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de koper van een woning de champagnefles al ontkurkt terwijl er juridisch nog geen definitieve koop is.

Onlangs had ik te maken met een situatie waar het zomaar mis had kunnen gaan. Wat gebeurde er?

Ik meldde een courante woning aan op Funda. Meerdere kandidaten hebben daarna de woning bezichtigd en interesse getoond. Resultaat: diverse biedingen. Na een inschrijving gunt verkoper de woning aan de hoogste bieder (vraagprijs) met de beste voorwaarden. Andere kandidaten worden hierover geïnformeerd en zijn uiteraard teleurgesteld.

De personalia van koper worden opgevraagd en de koopakte wordt opgesteld. Nog voor ondertekening van deze akte neemt een teleurgestelde kandidaat rechtstreeks contact op met verkoper en biedt alsnog € 25.000,- boven de vraagprijs…..Eerste reactie van verkoper laat zich raden. We gaan in zee met deze kandidaat! Ik word geïnformeerd over deze actie en geef aan dat de eerste koper en diens makelaar al zijn gefeliciteerd en dat ondertekening van de (voorlopige) akte op korte termijn plaatsvindt. Juridisch gezien kan verkoper de eerste koper “aan de kant zetten “. Bij de bieding van tweede koper bleek wel een addertje onder het gras te zitten. Zij hadden, in tegenstelling tot de eerste koper, 6 tot 8 weken nodig voor de volledige financiering van de woning rond te krijgen. Een onzekerheid naar mijn mening.

Verkopers hadden net zelf een woning aangekocht en door de verkopend makelaar met respect behandeld. Ik vroeg wat ze ervan zouden vinden als zij zelf in zo’n situatie als “eerste” koper aan de kant zouden worden gezet ? …. Na een zondag nadenken zwichten ze gelukkig niet voor het hogere bod en komen zij de mondeling gemaakte afspraken na.

Hoe zit het nu juridisch in de makelaardij?

Als verkopers in bovengenoemde situatie alsnog met de tweede bieder in zee waren gegaan was dat mijns inziens ethisch gezien niet juist maar wettelijk wel toegestaan. Sinds 2003 is er in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden vastgelegd (burgerlijk wetboek 7 art. 2). Dit betekent dat gemaakte afspraken mondeling of per e-mail niet direct leiden tot een overeenkomst. Wanneer verkoper en koper een overeenkomst hebben gesloten over zaken zoals prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarde en andere bijzonder afspraken wordt een koopovereenkomst opgesteld waarin deze afspraken terugkomen. Pas op het moment dat beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Als de koper vervolgens een afschrift van de getekende overeenkomst heeft ontvangen, treedt de wettelijke 3 dagen bedenktijd in werking. Als deze 3 dagen bedenktijd voorbij zijn, is de koop definitief, tenzij er nog ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

Over het moment van eindigen van de 3 dagen bedenktijd (op welk moment eindigt deze nou precies in bijzondere omstandigheden) kom ik graag terug in mijn volgende blog!

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.