Dynamis: Recordaantal vierkante meters bedrijfsruimte opgenomen

Geschreven door Dynamis op 7 maart 2019

Onder invloed van een afkoelende economie is reeds stagnatie zichtbaar

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt kent in 2018 een uitzonderlijk hoog opnamevolume. De vraag van gebruikers naar onder andere hallen, loodsen en distributiecentra is al voor het tweede jaar op rij aan het toenemen. Deze groei is het gevolg van meerdere jaren van hoogconjunctuur, sterk stijgende werkgelegenheidscijfers en toenemende handels-activiteiten. In deze economische context is het aantal opgenomen vierkante meters bedrijfsruimte sterk toegenomen in het afgelopen jaar. Rick van Zwet, Research Manager Dynamis: ‘Gezien de afhankelijkheid van de conjunctuur zal de bedrijfsruimtevraag naar verwachting gedurende 2019 gaan stagneren.’

Dit blijkt uit de vandaag verschenen rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2019 van Dynamis. In de rapportage worden 27 regio’s geanalyseerd en beschreven.

Logistieke sector aanjager van opnamevolume

In totaal is ruim 3,5 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte verhuurd of verkocht in het afgelopen jaar, een stijging van circa 4% ten opzichte van het reeds hoge niveau in 2017. Het hoge opnamevolume is een direct gevolg van de schaalvergroting in de logistieke sector, de nieuwbouw van grootschalige distributiecentra heeft het aantal opgenomen vierkante meters bedrijfsruimte naar recordhoogte gestuwd. In het bijzonder de bedrijfsruimtemarkt van Rotterdam maakt een forse versnelling door, vanaf een zeer hoog niveau. Deze groei wordt mede veroorzaakt door anticipatie-effecten op de Brexit in de Rotterdamse havens.

In 2015 ingezette aanboddaling vlakt af

De aanhoudende vraag naar bedrijfsruimte heeft geleid tot een verdere daling van het aanbodvolume. In totaal wordt er per 1 januari 2019 circa 4,4 miljoen m² bedrijfsruimte aangeboden, daarmee is gedurende 2018 is het beschikbare bedrijfsruimteaanbod met 6% afgenomen. Vergeleken met de aanboddalingen van de afgelopen jaren is de huidige afname echter beperkt. De sterkste dalingen van het aanbod hebben namelijk eerder al plaatsgevonden, vanaf de aanbodpiek in 2015 is het aanbod met ruim 1,6 miljoen m² afgenomen.

Toenemende dynamiek loopt ten einde

De eerste tekenen van een afzwakkende markt zijn al zichtbaar in de vraag naar bedrijfsruimte. Hoewel in 2018 een aanzienlijke opnamestijging in vierkante meters is gerealiseerd, vertoont het aantal transacties een ander beeld. In 2018 heeft een terugval van het aantal transacties plaatsgevonden, maar liefst een tiende minder panden werden verhuurd of verkocht ten opzichte van 2017. De toename van het totale opnamevolume wordt daarom volledig verklaard door schaalvergroting van de transacties.

Verwachtingen: conjuncturele sector zal krimp inzetten

De bedrijfsruimtesector is sterk afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen, in de afgelopen jaren was de hoogconjunctuur verantwoordelijk voor de bloei op de bedrijfsruimtemarkt. Naar verwachting zal de afkoelende economie in de komende jaren de vraag naar bedrijfsruimte doen afnemen. De lagere dynamiek is al zichtbaar in het nieuwbouwvergunningen, in 2018 is een lichte daling opgetreden van de vergunde oppervlakte na meerdere jaren van dubbele groeicijfers.

Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten Rapport 2019

Dynamis
Neem contact op met Dynamis

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Dynamis: Herstel buiten hoofdwinkelgebieden amper zichtbaar

Dynamis: Herstel buiten hoofdwinkelgebieden amper zichtbaar

Snoeien in het winkelbestand voor veel gemeenten noodzakelijk Na een roerige periode in het Nederlandse...
Dynamis: Herstel buiten hoofdwinkelgebieden amper zichtbaar

Dynamis: Herstel buiten hoofdwinkelgebieden amper zichtbaar

Snoeien in het winkelbestand voor veel gemeenten noodzakelijk Na een roerige periode in het Nederlandse...
Bekijk overzicht