Disclaimer van Van der Sande Makelaars.

De op deze website getoonde informatie wordt door Van der Sande Makelaars met zorg samengesteld.

Doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Van der Sande verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Van der Sande worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Van der Sande aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Van der Sande aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Van der Sande opgenomen informatie.

Hoewel Van de Sande alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Van der Sande niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Van der Sande worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Van der Sande uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van der Sande worden onderhouden wordt afgewezen.