Research zakelijke vastgoedmarkt regio breda

Research zakelijke vastgoedmarkt regio breda

Zakelijk

Kantorenmarkten

Jaarlijks wordt in februari het Sprekende Cijfers Kantorenmarktenrapport uitgebracht over de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt. Deze wordt elk kwartaal gevolgd door een update. De rapporten geven een transparant beeld van de ontwikkelingen in aanbod, opname en huurprijzen in de belangrijkste kantoorgebieden in Nederland.

Bedrijfsruimtemarkten

Het rapport Bedrijfsruimtemarkten schetst een beeld van de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt binnen de 28 regio’s in Nederland. De nadruk in deze rapportages ligt met name op de dynamiek binnen de bedrijfsruimtemarkt in de verschillende regio’s. Het aanbod- en opnameontwikkeling, prijsontwikkeling en de verwachte vraag naar bedrijfsruimte wordt uitgelicht in deze rapportage.

Marktscan Logistiek

Als aanvulling op het rapport Bedrijfsruimtemarkten wordt sinds 2014 ook de Marktscan Logistiek uitgebracht. Door middel van zowel een cijfermatig overzicht van de aanbod- en vraagzijde als een verdiepende beschrijving Dynamis u een zo volledig mogelijk beeld van de situatie op de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt.

Winkelmarkten

Het Sprekende Cijfers: Winkelmarkten rapport is een jaarlijks terugkerend onderzoeksrapport uitgevoerd door Dynamis. In deze rapportage wordt inzicht gegeven in zowel de landelijke als regionale ontwikkelingen op het gebied van de winkelmarkt. Alle feiten en cijfers over de actuele herijking en leegstand vindt u in dit onderzoeksrapport.

Heb je een vraag over een rapportage? Neem gerust contact met ons op!