Huurindexering bedrijfsruimte

De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) winkelruimte, overige bedrijfsruimte, kantoorruimte etc. kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden.

Deze indexering vindt plaats op basis van de cijfers welke (op maandbasis) door het CBS gepubliceerd worden.
De huurprijs wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI).

Raadpleeg uw eigen huurovereenkomst welke indexeringsdata van toepassing zijn. Van belang is onder meer de datum waarop indexering plaats mag vinden en welke formule er gebruikt wordt.

N.B. de huurverhoging voor een vrijesector huurwoning (kale huurprijs vanaf 808,06 euro) is vastgesteld op 4,1%.

Pak uw huurcontract (algemene bepalingen) erbij. Hier hoort duidelijk in te staan met welke formule jaarlijks de huurprijs wordt verhoogd. Als u onderstaande rekentool gebruikt is het belangrijk om te weten of er wordt gewerkt met een maandindexcijfer of het jaargemiddelde, en welk basisjaar van toepassing is.

Huurverhogingen voor bedrijfspanden

Indexeringsdatum: benodigd cijfer nieuw* (-/- 4 maanden) verhoging bedraagt %
1 augustus 2023 april 2023 = 126,01 5,2% (voorlopig cijfer)
1 juli 2023 maart 2023 = 124.72 4,4%
1 juni 2023 februari 2023 = 124,45 8,0%
1 mei 2023 januari 2023 = 123,22 7,6 %
1 april 2023 december 2022 = 124,94 9,6 %
1 maart 2023 november 2022 = 124,35 9,9 %
1 februari 2023 oktober 2022 = 128,25 14,3 %
1 januari 2023 september 2022 = 126,89 14,5 %
1 december 2022 augustus 2022 = 123,95 12,0 %
1 november 2022 juli 2022 = 121,57 10,3 %
1 oktober 2022 juni 2022 = 119,05 8,6 %
1 september 2022 mei 2022 = 119,05 8,8 %
1 augustus 2022 april 2022 = 119,81 9,6 %
1 juli 2022 maart 2022 = 119,46 9,7 %
1 juni 2022 februari 2022 = 115,27 6,2 %
1 mei 2022 januari 2022 = 114,53 6,4 %
1 april 2022 december 2021 = 114,01 5,7 %
1 maart 2022 november 2021 = 113,17 5,2 %
1 februari 2022 oktober 2021 = 112,18 3,4 %
1 januari 2022 september 2021 = 110,79 2,7 %
1 december 2021 augustus 2021 = 110,71 2,4 %
1 november 2021 juli 2021 = 110,23 1,4 %
1 oktober 2021 juni 2021 = 109,67 2,0 %
1 september 2021 mei 2021 = 109,46 2,1 %

(gebruikte formule: Indexcijfer nieuw* / indexcijfer oud** x 100 - 100).

* veelal vier maanden voor datum huurwijziging
** veelal zestien maanden voor datum huurwijziging

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie