Prinsjesdag & miljoenennota 2021

Geschreven door Sander van Eersel op 22 september 2021

De overheid concludeert in de miljoenennota dat ondanks de coronacrisis de huizenprijzen verder stegen. Ook de verkoop van woningen viel niet terug. Dit is opvallend omdat doorgaans tijdens een crisis de huizenprijzen juist dalen.

De hoge huizenprijzen zorgen met name voor problemen bij de koopstarters. Zij moeten meer eigen vermogen inbrengen of een hogere hypotheek afsluiten.

Men geeft 3 oorzaken aan voor de stijging van de huizen prijzen:

De lage rente

Lenen is door de lage rente relatief goedkoop. Hierdoor zijn de maandlasten bij een hogere hypotheek makkelijker te dragen.

Krapte op de woningmarkt

In de periode 1995 – 2007 konden kopers kiezen uit 4 of 5 woningen. Nu is dat gemiddeld 1,4. Krapte zorgt altijd voor een hogere prijs. Als oorzaak noemt men de stikstof problematiek, onderschatting van de bevolkingsgroei en een te lage capaciteit in de bouwsector. Om de krapte aan te pakken moet nog veel werk worden verzet, zo geeft men toe. Het rapport BMH wonen geeft de suggestie aan de nieuwe regering om een nationale woonagenda uit te zetten. Aandachtspunt is ondersteuning van woningcorporaties bij het realiseren van woningen en de problemen die zij daarbij ondervinden. Door een betere doorstroming te bewerkstelligen komen huurwoningen beschikbaar voor een huishouden met een lager inkomen.

Voor de bouw van extra woningen stelt het Kabinet vanaf 2022, voor de periode van tien jaar, jaarlijks €100 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor nieuwe woningbouwplannen, niet voor de versnelling van bestaande projecten.

De fiscale behandeling

Een discussie die al wat langer loopt en regelmatig terugkeert is de hypotheekrente aftrek. Door de hypotheekrente aftrek worden mensen gestimuleerd om hun woning te financieren met schulden. Mede hierdoor heeft Nederland met 90% van het BBP een relatief hoge hypotheekschuld. Hierdoor liggen de prijzen relatief hoog. Dit zien we bijvoorbeeld ook bij Denemarken dat een gelijksoortig stelsel kent. Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat door de huidige subsidie op woningbezit zorgen voor ongeveer 14% hogere huizenprijzen. Het kabinet lijkt dan ook voornemens de hypotheekrente verder af te bouwen en wordt daarin gesteund door rapporten van onder meer het CPB en De Nederlandsche Bank.

Per 1 april 2022 wijzigt de registratie van private autoleasecontracten. Deze worden voortaan voor 100% van het contractbedrag geregistreerd. Nu is dat nog voor 65%. Voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt deze wijziging al per 1 januari 2022 in de Voorwaarden en Normen opgenomen. Dit betekent dat mensen minder hypotheek kunnen krijgen dan nu.

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om de Desktop Taxatie ook te gebruiken bij een hypotheekaanvraag bij afkoop erfpacht, verbouwing en het financieren van energiebesparende maatregelen. De Desktop Taxatie kan alleen gebruikt worden als je tot 90% van de woningwaarde gaat lenen van de geldverstrekker. Wellicht doet de term Desktop Taxatie niet direct een belletje rinkelen. Kort gezegd komt het erop neer dat voor de taxatie geen fysiek bezoek van een taxateur nodig is. Desktop Taxatie wordt geaccepteerd door hypotheekverstrekkers en NHG.

Tot slot

We zijn zeer benieuwd of de overheid de daad bij het woord gaat voegen en er werk van gaat maken om de problemen op de woningmarkt structureel aan te pakken. We denken dat extra geld alleen niet voldoende zal zijn. Een breed politiek draagvlak zal cruciaal zijn om echte veranderingen te weeg te brengen.

Er is al lang en veel gepraat en nu is het tijd voor actie. We zullen de discussies en plannen met belangstelling volgen en jullie op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn.

Prinsjesdag & miljoenennota 2021
Sander van Eersel
Neem contact op met Sander