Consumentenvoorwaarden

Vernieuwde en verbeterde consumentenvoorwaarden, na 10 jaar werd het tijd! Met ingang van 1 september 2018 zijn deze nieuwe voorwaarden van toepassing op onze dienstverlening. In heldere en begrijpelijk taal zijn de gemaakte afspraken vastgeled zodat ze voor iedereen leesbaar zijn. In de voorwaarden staan de rechten en plichten beschreven van zowel de consument als de makelaar.

Algemene Consumenten Voorwaarden NVM 2018


Bijzondere situatie beter geregeld
Tijdens de verkoop van een huis kan zich een bijzondere situatie voordoen. Daarover zijn nieuwe, heldere afspraken gemaakt. Enkele voorbeelden:

Echtscheiding
Als na een echtscheiding een van beide partners alsnog in het te koop staande huis wil blijven wonen, dan heeft de makelaar recht op de helft van de courtage. Belangrijke voorwaarde is dat beiden ook voor de helft eigenaar van de woning zijn.

Overlijden
Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen besluiten wat ze willen doen: de verkoopopdracht intrekken of de verkoop van de woning met dezelfde makelaar voortzetten. Nieuwe afspraken over de courtage zijn dan niet nodig en er is geen sprake van extra kosten.