Breda verruimt starterslening om woningzoekende te helpen.

Geschreven door Jan-Joost van Dijk op 17 juni 2019

Breda verruimt starterslening om woningzoekende te helpen.

De gemeente Breda heeft de regelingen om straters te helpen aan een koopwoningen en om huiseigenaren de mogelijkheid te bieden hun woning levensloopbestenig te maken fors uitgebreid. Starters mogen voortaan gebruik maken van een strarterslening bij een huis van maximaal 225.000 euro, wat eerst 200.000 euro was. En voor de blijverslening is de inkomensgrens afgeschaft. Die lag op 45.000 euro.

De gemeente Breda wil graag dat veel inwoners gebruik maken van de starterslening. Want dan krijgen starters extra mogelijkheden om een passende eerste (0-op de meter of energie-neutrale) koopwoning te kopen, wat de druk op de sociale en/of middeldure huurmarkt zal verminderen. Daarom wordt de regeling verruimd. Voortaan mogen starters die gebruik maken van de lening een woning kopen van 225.000 euro, of een 0-op-de-meter-woning of energieneutrale woning van 240.000 euro. Ook wordt de de 1%-regeling waarbij verkopers 1% van de verkoopprijs woning aan de gemeente betalen afgeschaft

Het voorstel kon rekenen op unanieme steun van de raad, net als het vaststellen van de verzilverregeling. Dat gold echter niet bij de verruiming van de blijverslening. Die is speciaal voor mensen die hun woning levensloopbestendig willen maken. Daar wordt de inkomensgrens afgeschaft zodat meer mensen ervoor in aanmerking komen. De SP en GroenLinks vinden echter dat de lening daarmee het doel voorbij schiet, omdat mensen met een groot inkomen nu toch van de gunstige lening gebruik kunnen maken.

Bij het aannemen van de raadsvoorstellen werd ook een motie van D66 aangenomen. De partij wil graag dat het nieuwe beleid goed gemonitord wordt. Hierin moeten niet alleen de toegekende- maar ook de afgewezen aanvragen inzichtelijk gemaakt worden. Het beleid moet goed geëvalueerd worden en die evaluatie moet actief worden gecommuniceerd naar de gemeenteraad.

Breda verruimt starterslening om woningzoekende te helpen.
Jan-Joost van Dijk
Neem contact op met Jan-Joost

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Prinsjesdag 2023: Derde dinsdag van september

Prinsjesdag 2023: Derde dinsdag van september

De derde dinsdag van september is traditiegetrouw de dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend maakt. Het was dit jaar wel anders dan de jaren voorheen, want met een...
Prinsjesdag 2023: Derde dinsdag van september

Prinsjesdag 2023: Derde dinsdag van september

De derde dinsdag van september is traditiegetrouw de dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend maakt. Het was dit jaar wel anders dan de jaren voorheen, want met een...
Bekijk overzicht