De marktomstandigheden en maatregelen | Bedrijven regio Breda.

In deze bijzondere tijd vinden wij het van belang u te blijven informeren over de marktomstandigheden en maatregelen. Graag informeren wij u over een aantal onderwerpen die ons bezig houden. Ondanks de omstandigheden zijn wij u zo goed mogelijk van dienst en kunt u altijd met ons contact opnemen met uw vragen.

Optimalisering presentatie van uw vastgoed.

Het is van belang uw object zo goed mogelijk te blijven presenteren.

Middels de diensten van het bedrijf Go Gary wordt per pand een specifieke website van uw object aangemaakt. Deze “eigen website” geeft een duidelijk beeld van uw object inclusief digitale brochure, foto’s en plattegronden. Elk object krijgt een eigen unieke domeinnaam zodat het object altijd makkelijk te vinden is in een eigen app of website in de welbekende huisstijl van “Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars”.

Op deze manier wordt uw object dus snel en eenvoudig gedeeld via de social mediakanalen voor een nog groter en doelgericht bereik.

Over deelname volgt binnenkort meer informatie!


Zichtbaar met virtuele bezichtiging!

Hoewel (potentiële) klanten het liefst op locatie wil blijven bezichtigen, wil niet iedereen, tijdens de corona periode, naar een locatie toe. Daarom zijn wij nu gestart met het organiseren van virtuele bezichtigingen. Uit onderzoek is gebleken dat zoekers naar vastgoed hier welwillend tegenover staan!

Op Funda in Business wordt binnenkort zichtbaar dat “Van der Sande VanOpstal makelaars” naast een fysieke bezichtiging ook een virtuele bezichtiging aanbiedt voor de zoekers van bedrijfsmatig vastgoed.

Bedrijven.

  • Hoe gaat het nu met de markt voor bedrijfsmatig vastgoed?

We zien een zeer wisselend beeld en een duidelijk verschil tussen het type onderneming. Zo zijn er een aantal bedrijfstakken die zichtbaar veel last hebben van deze “crisis” (denk bijvoorbeeld aan de horeca en de events), terwijl anderen ondernemers er financieel baat bij hebben. De markt als geheel laat nu een flinke daling zien, maar staat zeker niet stil. Ondernemingen die moeten en willen verhuizen, nemen deze stap nog steeds. Verder wordt er door de schaarste in onze regio en de lang aanhoudende hoogte van de vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen.

  • Is het verstandig om mijn gebouw nu in de verkoop of verhuur te zetten?

In het algemeen? Ja. Hoewel de markt een daling laat zien, staat hij zeker niet stil en wordt er door de schaarste in de regio en de lang aanhoudende hoge vraag verwacht dat de markt relatief snel zal herstellen. Wel kan het zijn dat wij u een andere aanpak adviseren.

Wij hebben een grote database met mensen die actief op zoek zijn naar huisvesting. Het kan zijn dat wij uw bedrijfspand aan hen aanbieden en ervoor kiezen het gebouw later op marketing platformen zoals Funda te plaatsen, om ervoor te zorgen dat uw pand extra in de kijker staat op het moment dat het website bezoek bij deze kanalen weer volledig op peil is.

Effecten corona op de huurovereenkomst.

  • Kan huurder het huurcontract opzeggen?

Bekijk hiervoor de afspraken die partijen hebben gemaakt onder het kopje “Duur, verlenging en opzegging”. In de meeste huurcontracten is het niet mogelijk tussentijds op te zeggen. De termijnen die in het contract zijn bedongen dienen aangehouden te worden. Wel dienen de termijnen en opzegtermijnen in overeenstemming te zijn met (dwingend) wettelijke bepalingen. Let op! Hier bestaat een groot verschil tussen een huurovereenkomst kantoorruimte (artikel 7:230a BW) en een huurovereen-komst winkelruimte (artikel 7:290 BW).

  • Een huurder doet een verzoek om huurverlaging/-uitstel/- korting vanwege het Coronavirus. Is dat mogelijk?

Een beginsel, nee. Wel zien wij verschillende situaties ontstaan waarbij de verhuurder uit goodwill of coulance bereid is een aangepaste betalingsafspraak te maken. Dit is dan geen huurkorting, maar vaak gaat het om een lening dan wel een uitgestelde betaling.

Indien een huurder aanspraak wil maken op huurkorting op basis van overmacht, gebrek of onvoorziene omstandigheid dan zal de rechter daar uitspraak over moeten doen. Wel is het aannemelijk dat er een beroep wordt gedaan op een bijzondere omstandigheid.

Tenslotte kan het verstandig zijn om gezamenlijk tot een tijdelijke oplossing te komen waar beide partijen mee kunnen leven.

Commercieel vastgoed taxeren.

  • Wij voeren nog steeds taxaties uit?

Wij verzekeren u ervan dat wij alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen. Daarom verzoeken we u om met zo min mogelijk personen bij de afspraak aanwezig te zijn (ofwel: uitsluitend de personen die direct betrokken zijn).

Bij symptomen van ziekte (koorts, verkoudheid, hoesten of niezen) of als u vermoedt dat u in contact bent geweest met een besmette persoon vragen we u contact met ons op te nemen en niet te verschijnen. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken.

  • Moet het object dat getaxeerd wordt inpandig bezichtigd worden?

Dat hangt ervan af. Bij een financieringstaxatie moet contact worden opgenomen met de desbetreffende bank. Zij hebben richtlijnen over of het object inpandig geïnspecteerd dient te worden. Wij voeren dit contact met de bank voor u. Naast de standaard documenten die u aanlevert, vragen onze collega’s ook om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt en u hierover kan informeren.

Bij taxaties omtrent aankoop, verkoop, interne of overige doeleinden kan, onder voorwaarden, een geveltaxatie voldoen. Hierbij geldt wel dat er ook wordt gevraagd om beeldmateriaal van het object, zodat de taxateur een goede indruk krijgt.

Met vriendelijke groet,

Team Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars

Wilt u over bovenstaande onderwerpen van gedachten wisselen? Klik hier en maak een afspraak.

De marktomstandigheden en maatregelen | Bedrijven regio Breda.

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
De Opkomst van AI in de Makelaardij: Een Nieuwe Horizontale Verkenning

De Opkomst van AI in de Makelaardij: Een Nieuwe Horizontale Verkenning

In de wereld van de makelaardij, waar vastgoedtransacties complex en tijdrovend kunnen zijn, maakt kunstmatige intelligentie (AI) zijn entree. Met AI-toepassingen die voortdurend evolueren en...
Een nieuwe uitdaging in kantorenland

Een nieuwe uitdaging in kantorenland

  Tot enkele jaren geleden werd de kantorenmarkt gedomineerd door een aantal spookbeelden, zoals leegstand en hoge financiering. Hierdoor kwamen kantoren in een negatieve spiraal...
Bekijk overzicht