BLOG | Ontbinding op grond van de wettelijke bedenktijd bij de koop van een huis.

Geschreven door Pieter Ahsman RM/RT op 6 april 2020

Onlangs werd ik op een dinsdagavond rond 23.00 uur gebeld. Ik was verbaasd rond dit tijdstip nog een bericht te krijgen. Het bleek de koper te zijn van een woning welke ik de week ervoor had verkocht. Vrijdag nog hadden wij, onder het genot van champagne en de door koper meegebrachte bloemen voor verkoper, de voorlopige koopovereenkomst getekend. Een feestelijk en mooi moment voor allen! Het weekend kon niet beter beginnen in Breda.

De blijdschap bleek van korte duur. De koper maakte gebruik van de wettelijke 3-daagstermijn, in de regel de bedenktijd genoemd. Verkoper heb ik dezelfde avond nog geïnformeerd. Ze lagen al te slapen….. Daarna konden ze de slaap niet meer vatten. De koper heeft het recht de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen 3 dagen nadat beide partijen de koopovereenkomst hebben getekend. Maar er waren toch al 3 dagen verstreken??

Vaak zijn er meerdere mogelijkheden een koopovereenkomst te ontbinden. Denk hierbij aan ontbinding op grond van het niet rond krijgen van de financiering, op basis van bouwkundige gebreken en bijvoorbeeld het niet verkocht kunnen krijgen van de eigen woning.

Maar nu terug naar de wettelijke bedenktijd, hoe zit het nu en wanneer eindigt deze?

Sinds 2003 heeft (alleen) een consument koper 3 dagen bedenktijd bij de koop van een woning. Tijdens deze bedenktijd mag de koper de koop van een huis ontbinden. De bedenktijd begint de dag nadat het contract door de koper en de verkoper is ondertekend en (er een kopie van) de koopovereenkomst aan koper ter hand is gesteld. De eerste dag van de bedenktijd is altijd pas de volgende dag. De bedenktijd eindigt aan het einde van de laatste dag van de bedenktijd , dus om middernacht.

Soms duurt de bedenktijd langer dan 3 dagen. In de wet staat dat de bedenktijd ten minste 2 dagen moet hebben, die niet in het weekend of op een feestdag vallen. De bedenktijd eindigt altijd op een werkdag, omdat de bedenktijd niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen geldende feestdag. De bedenktijd wordt dan verlengd tot de eerstvolgende normale doordeweekse dag.

In onderhavige situatie was de koopovereenkomst getekend op vrijdag en eindigt derhalve op dinsdag!

De bedenktijd geldt alleen voor een koper van een woning. Dus niet voor een verkoper! Er zijn geen voorgeschreven regels voor het inroepen van de bedenktijd. Het is wel verstandig om het bericht per e-mail aan verkoper te versturen en een ontvangstbevestiging te vragen.

Voor mijn opdrachtgever/verkoper had ik gelukkig snel een nieuwe koper gevonden!

BLOG | Ontbinding op grond van de wettelijke bedenktijd bij de koop van een huis.

Geschreven door Pieter Ahsman. Vragen? Neem contact op met hem: p.ahsman@vandersande.nl

BLOG | Ontbinding op grond van de wettelijke bedenktijd bij de koop van een huis.
Pieter Ahsman RM/RT
Neem contact op met Pieter

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

Budget en financiering:
10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

Budget en financiering:
Bekijk overzicht