Het uitbrengen van een bod; wat zijn de rechten en plichten van koper en verkoper?

Geschreven door Pieter Ahsman RM/RT op 4 oktober 2021

In deze overspannen woningmarkt is het vandaag de dag erg moeilijk een huis te kopen. In de dagelijkse praktijk merk ik dat kopers veel vragen hebben bij het uitbrengen van een bieding en over het proces van koop. Op dit moment worden in de Gemeente Breda 65 % van de te koop staande woningen boven de vraagprijs verkocht.

Dit betekent dat er vaak meerdere biedingen zijn op een te koop staande woning. Het is aan de verkopend makelaar om het hele proces in goede banen te leiden en teleurstellingen te voorkomen. Uiteraard ligt er ook voor de kandidaat koper een advies om je goed te laten informeren bij de zoektocht naar een nieuwe woning. Een aankoopmakelaar kan je hier meer over vertellen.

Wat voor zowel verkoper als koper van belang is dat de koop van een huis alleen geldig is wanneer je een schriftelijk contract tekent.

Je zit dus niet direct aan de woning vast wanneer je een bod uitbrengt. Ook niet als men de vraagprijs biedt of meer dan de vraagprijs. Bij het uitbrengen van een bieding is het van belang aan te geven:

-bedrag
-oplevering van de woning ( wanneer wens je de woning in eigendom te verkrijgen )
-voorwaarden, bijvoorbeeld financiering en/of bouwkundige keuring

Wanneer de verkoper een tegenbod voorstelt ben je in onderhandeling.

Beide partijen zijn tijdens een onderhandeling niet aan elkaar gebonden. Koper mag bijvoorbeeld andere voorwaarden stellen en kan ook tegelijkertijd op een ander huis bieden. De verkoper mag ook doorgaan met het houden van bezichtigingen. Ook mag verkoper het proces wijzigen. Hier ligt een taak voor de makelaar; het op juiste en tijdige wijze informeren van partijen over het te volgen proces.

De makelaar heeft zich aan gedragsregels te houden. Zo zal hij aangeven wanneer er meerdere partijen zijn waarmee hij onderhandelt. In deze tijd wordt er vaak verkoop bij inschrijving voorgesteld. Meerdere partijen kunnen de woning bezichtigen om vervolgens, bij interesse, schriftelijk een voorstel te doen binnen een bepaalde termijn. Verkoper zal in de regel na deze sluitingstermijn de woning aan een van de bieders gunnen. Dit betekent dat de verkoper vaak kiest voor het hoogste bod met de beste voorwaarden.

Als de verkoper het beste voorstel accepteert, is er nog steeds geen definitieve koop.

De koopovereenkomst is pas geldig wanneer het koopcontract is getekend. In deze hectische markt gaat het in deze fase nogal eens fout. Onlangs verkocht ik bij inschrijving een woning aan de hoogste bieder. Verkoper was blij en de hoogste bieder ook. Hierna moest ik een aantal kandidaten teleurstellen. Achter mijn rug om is er een teleurgestelde kandidaat naar verkoper gegaan en heeft zijn bieding substantieel verhoogd. Ondanks eerdere mondelinge toezegging van verkoper aan eerste kandidaat liet hij zich toch verleiden door het vernieuwde betere voorstel van de eerder teleurgestelde kandidaat en vroeg mij de eerste koper het slechte nieuws over te brengen. Verkoper ging buiten de procedure om toch met een andere kandidaat in zee.

Koper 1 was zeer teleurgesteld en begreep niet dat dit zomaar kan. Helaas komen deze praktijken steeds vaker voor in deze totaal overspannen markt. Het is van belang om in ieder geval zo snel mogelijk een contract te ondertekenen wanneer er overeenstemming is bereikt tussen partijen. Pas dan is de koopovereenkomst geldig.

Verkoper is dan gebonden aan de verkoop. Als koper heb je in ieder geval nog 3 dagen bedenktijd. In mijn vorige blog ben ik hier uitgebreid op ingegaan. Ook kunnen er nog ontbindende voorwaarden zijn zoals al gerefereerd, financiering of evt bouwkundige inspectie. Het is dus van belang bij de zoektocht naar een nieuwe woning op voorhand je uitgebreid te laten adviseren om eventuele teleurstellingen in het aankoopproces te voorkomen.

Een aankoopmakelaar kan je hierbij helpen.

Het uitbrengen van een bod; wat zijn de rechten en plichten van koper en verkoper?
Pieter Ahsman RM/RT
Neem contact op met Pieter

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

Budget en financiering:
10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

10 tips alvorens met een bezichtiging te starten

Budget en financiering:
Bekijk overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie